'); } $(function(){ $('.jiaxingtong').mouseenter(function(){ _this = $(this); if(_this.children().size()===1){ cname = _this.attr('name'); $('.attest_frame').hide(); _this.append('

'+cname+'

岗位薪资:与各岗位描述基本相符【已认证】

员工福利:与实际描述相符【已认证】

认证成为佳薪通企业 》

'); }else{ cname = _this.attr('name'); $('.attest_frame').hide(); _this.children('.attest_frame').show(); } }); $('.jiaxingtong').mouseleave(function(e){ var _this = $(this); var timer=setTimeout(function(){ _this.children('.attest_frame').hide(); },2000); $('.attest_frame').mouseenter(function(){ clearTimeout(timer); // _this.children(".attest_frame").show(); return false; }) }) })
您还可以输入 100 个字
  • 公司规模:100 - 499人
  • 公司性质:民营企业
  • 所属行业:液压系统及成套设备
  • 所在地区:浙江-宁波市-慈溪市
  • 公司主页:http://www.nbclyy.com/
工作地址
  • 地址:宁波市慈溪慈东工业区淡水泓路588号