'); } $(function(){ $('.jiaxingtong').mouseenter(function(){ _this = $(this); if(_this.children().size()===1){ cname = _this.attr('name'); $('.attest_frame').hide(); _this.append('

'+cname+'

岗位薪资:与各岗位描述基本相符【已认证】

员工福利:与实际描述相符【已认证】

认证成为佳薪通企业 》

'); }else{ cname = _this.attr('name'); $('.attest_frame').hide(); _this.children('.attest_frame').show(); } }); $('.jiaxingtong').mouseleave(function(e){ var _this = $(this); var timer=setTimeout(function(){ _this.children('.attest_frame').hide(); },2000); $('.attest_frame').mouseenter(function(){ clearTimeout(timer); // _this.children(".attest_frame").show(); return false; }) }) })
1
举报
招聘职位
 • 液压装配工
  苏州市 | 1年 | 学历不限
  更新日期: 2019-07-17
  0.4-1万/月
  申请职位
  吃苦耐劳,踏实稳重,负责努力,爱钻研,工作地点苏州
 • 液压设计
  苏州市 | 3年以上 | 学历不限
  更新日期: 2019-07-17
  1-2万/月
  申请职位
  有液压设计工作经验,熟悉插装阀,熟悉伺服系统
 • 售后服务
  苏州市 | 2年 | 学历不限
  更新日期: 2019-07-17
  6-8千/月
  申请职位
  液压行业有一定的经验,懂液压原理。配合出差,有驾照的优先
工作地址
 • 地址:上新东路8号